Legatori si lucratori finisare
Angajator: Printcenter


Oferim:
- mediu de lucru placut
- atelier echipat cu utilaje performante (automate si semiautomat)
- salariu motivant
- bonuri de masa


Contact: 0751 266 263