Angajator: ZODIAC

 Responsabilităţi:

-supravegherea permanentă a aparatelor electronice din sala de joc

Studii: minim liceale.Contact: 0732222169

Operatori Casino Electronic

Angajator: ZODIAC

 Responsabilităţi:

-supravegherea permanentă a aparatelor electronice din sala de joc

Studii: minim liceale.Contact: 0732222169